Disclaimer

Disclaimer

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Vackracht en alle daaraan gekoppelde applicaties, portalen enz. Wie gebruik maakt van vackracht.nl wordt geacht de disclaimer te hebben gelezen.

Privacy statement

In het Privacy Statement is te lezen hoe Vackracht omgaat met gegevens die via de website binnenkomen. Op alle bedrijfsactiviteiten van Vackracht is het Nederlands recht van toepassing. Deze website voldoet dan ook, naar onze beste overtuiging, aan de wetten en regelgeving die in Nederland van kracht zijn. Wij kunnen geen uitspraken doen over de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website in andere landen of rechtsgebieden.

Vackracht heeft het recht om deze voorwaarden ten allen tijde in te trekken of aan te passen.

Intellectueel eigendom

De Vackracht merknaam en het Vackracht logo zijn handelsmerken en staan als dusdanig geregistreerd.

Het is niet toegestaan om deze website, of delen daarvan, te gebruiken voor openbare- of handelsdoeleinden. Het bekijken, printen, verspreiden of kopiƫren van de gegevens op deze website is toegestaan wanneer dit uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gedaan.

Aansprakelijkheid

De website Vackracht.nl dient als informatieportaal voor haar bezoekers en kan regelmatig worden gewijzigd. De informatie op deze website is niet bedoeld als advies of aanbod tot kopen of verkopen tenzij expliciet anders vermeld. Vackracht houdt zich het recht voor om op ieder moment de informatie op de website te wijzigen en kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van deze informatie. Vackracht is telefonisch of per mail bereikbaar voor vragen over de juistheid van de informatie op de website.

Vackracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door het ontbreken van, of onjuist zijn van informatie. Vackracht kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld door schade ontstaan door het onbereikbaar zijn van de website.

Vackracht is niet aansprakelijk voor informatie op websites buiten het Vackracht.nl domein. Eventuele links naar deze websites zijn voor het gemak van de gebruiker en impliceren niet dat Vackracht de inhoud er van onderschrijft.

K